St.meld. nr. 1 (2001-2002)

Nasjonalbudsjettet 2002

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2001 om Nasjonalbudsjettet 2002 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside