St.meld. nr. 7 (2001-2002)

Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 14. desember 2001 om helse, miljø og ­sikkerhet i petroleumsvirksomheten blir sendt Stortinget.

Til forsiden