St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Til innholdsfortegnelse

5 Bilateral bistand gjennom ikke-norske NGOer1, 2007

Figur 5.1 Bilateral bistand gjennom ikke-norske NGOer, 2007

Figur 5.1 Bilateral bistand gjennom ikke-norske NGOer, 2007

1 Internasjonale, regionale og lokale NGOer

Til forsiden