St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Til innholdsfortegnelse

6 Bistand gjennom multilaterale organisasjoner

Figur 6.1 Bistand gjennom multilaterale organisasjoner fordelt på kapittel
og post, 2007 (NOK 1000) kun avtalepartnere som har fått mer enn
200 mill. er spesifisert i tabellen

Figur 6.1 Bistand gjennom multilaterale organisasjoner fordelt på kapittel og post, 2007 (NOK 1000) kun avtalepartnere som har fått mer enn 200 mill. er spesifisert i tabellen

Til forsiden