St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Til innholdsfortegnelse

3 Bilateral bistand i 2007

Figur 3.1   Bilateral bistand til utvalgte land i Afrika etter kapittel
og post i 2007 (NOK 1000)

Figur 3.1 Bilateral bistand til utvalgte land i Afrika etter kapittel og post i 2007 (NOK 1000)

Figur 3.2  Bilateral bistand til utvalgte land i Asia etter kapittel
og post i 2007 (NOK 1000)

Figur 3.2 Bilateral bistand til utvalgte land i Asia etter kapittel og post i 2007 (NOK 1000)

Figur 3.3  Bilateral bistand til utvalgte land i Midt-Østen etter kapittel
og post i 2007 (NOK 1000)

Figur 3.3 Bilateral bistand til utvalgte land i Midt-Østen etter kapittel og post i 2007 (NOK 1000)

Figur 3.4  Bilateral bistand til utvalgte land i Latin-Amerika etter
kapittel og post i 2007 (NOK 1000)

Figur 3.4 Bilateral bistand til utvalgte land i Latin-Amerika etter kapittel og post i 2007 (NOK 1000)

Figur 3.5   Bilateral bistand til utvalgte land i Europa etter kapittel
og post i 2007 (NOK 1000)

Figur 3.5 Bilateral bistand til utvalgte land i Europa etter kapittel og post i 2007 (NOK 1000)

Til forsiden