St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

  1. I St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for år 2009 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a. Sum utgifter under kap. 100-172

kr

31 248 538 000

b. Sum inntekter under kap. 3100

kr

85 288 000

Til forsiden