St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Til innholdsfortegnelse

4 Bistand gjennom norske frivillige organisasjoner

Figur 4.1 Bistand gjennom norske frivillige organisasjoner, 2007

Figur 4.1 Bistand gjennom norske frivillige organisasjoner, 2007

Figur 4.2 

Til forsiden