Forsiden

St.prp. nr. 63 (2007-2008)

Om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.

I

I statsbudsjettet for 2008 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.PostFormålKroner
1147Reindriftsforvaltningen
71Omstillingstiltak i Indre Finnmark reduseres med4.000.000
fra kr 9.870.000 til kr 5.870.000.
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet økes med4.000.000
fra kr 39.800.000 til kr 43.800.000.

II

Stortinget gir Landbruksdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, som er knyttet til bevilgninger i 2009.

Til dokumentets forside