St.prp. nr. 78 (1996-97)

Om endringar i statsbudsjettet for 1997 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m v og 2755 Helsetenesta i kommunane

Til innholdsfortegnelse

I.

KapPostFormålKr
2711Diverse tiltak i fylkeshelsetensta m v
71Refusjon psykologhjelp aukast med3 000 000
frå kr 104 000 000 til kr 107 000 000
2755Helsetenesta i kommunane
62Tilskot til fastlønsordning fysioterapeutar, kan nyttast under post 71 aukast med3 000 000
frå kr 120 000 000 til kr 123 000 000
71Refusjon fysioterapi, kan nyttast under post 62 aukast med21 500 000
frå kr 575 000 000 til kr 596 500 000