Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 62781-62790 av 64047 treff.

Sorter: Dato Beste treff Skriv inn søkeord for å sortere på beste treff

 • St.meld. nr. 62 (1996-97) - Kringkasting og dagspresse 1996 m.v.

  05.09.1997 Melding til Stortinget Kultur- og likestillingsdepartementet

 • §§ 3-4 og 3-8 - Spørsmål om pant i jernbanemateriell

  02.09.1997 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 97/07096 E RM/JGS Dato: 02.09.1997 Spørsmål om pant i jernbanemateriell Vi viser til Deres brev 8 juli 1997 hvor det reises spørsmål om det er adgang til å underpantsette jernbanemateriell som ikke kan pantsettes etter panteloven § 3

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Panteloven

 • Forskrift om telling av rein

  29.08.1997 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 29. august 1997 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 19, jf. kgl.res. av 22. juni 1979 nr. 3372. Endret ved forskrift 6 jan 2000 nr. 9.

 • Forord

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Noen viktige utviklingstrekk

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Handel, tilgjengelighet...

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Innkjøpsreiser og handleatferd

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Litteratur

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Handel, tilgjengelighet...

  26.08.1997 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

 • T-1193 Handel, tilgjengelighet og bymiljø

  Handel, tilgjengelighet og bymiljø - Fakta og innspill til en sentrumspolitikk.

  26.08.1997 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  T-1193 ISBN 82-457-0160-2 Denne rapporten er utarbeidet som et ledd i Miljøbyprogrammet. Samspill og konflikt mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø er kjernespørsmål i debatten om utvikling av byenes sentrumsområder. Diskusjoner og

 • Side 6279 av 6405
 • Side 6279 av 6405