Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 47551-47560 av 49666 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Satsing

  Ordboksord regjeringen.no

  Vi skriver satsing og satsingsområde, ikke satsning og satsningsområde.  

 • Underliggende og tilknyttede virksomheter

  Listeside Finansdepartementet

  Finansdepartementet har ansvar for en rekke underliggende virksomheter: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Finanstilsynet, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Tolletaten. Norges Bank og Folketrygdfondet, som begge er skilt ut som

 • Garantikassen for fiskerne

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Garantikassen for fiskerne i Trondheim administrerer fiskernes sosiale ordninger.

  Nettside: http://www.garantikassen.no/

 • Forbrukartvistutvalet

  Ekstern verksemd Barne- og familiedepartementet

  Forbrukartvistutvalet behandlar tvistar særleg om varer og handverkartenester der forbrukaren sjølv, eventuelt med hjelp frå Forbrukarrådet, ikkje kjem fram til ei minneleg løysing.

  Nettside: http://www.forbrukertvistutvalget.no/

 • Tolkningsuttalelser om kommuneloven 1992

  Listeside regjeringen.no

 • Strategiutval for idrett

  Styre/råd/utval Kultur- og likestillingsdepartementet

  28. januar 2015 oppretta regjeringa eit strategiutval for idretten for å utforme ein idrettspolitikk for framtida. Arbeidet vart leidd av Jan Åge Fjørtoft som har med seg eit breidt samansett utval med mykje erfaring frå idretts- og samfunnslivet.

 • Bioøkonomi i landbruket

  Oversiktsside Landbruks- og matdepartementet

  Landbruket leverer fornybare biologiske ressurser fra jord og skog til bioøkonomien. Ved hjelp av moderne teknologi kan vi oppnå en mer effektiv, bærekraftig og klimavennlig produksjon, og samtidig utvikle nye og lønnsomme produkter.

 • Trygderetten

  Ekstern verksemd Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Trygderetten er eit uavhengig organ som behandlar ankar på vedtak om trygde- og pensjonsspørsmål. Dei fleste sakene er frå Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

  Nettside: http://www.trygderetten.no/

 • Seniorrådgivar Ketil Frøland

  Personar i administrasjon Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Avdelinger i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Listeside Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet består av politisk ledelse, departementsrådens stab og seks avdelinger.