Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 62231-62240 av 63994 treff.

Sorter: Dato Beste treff Skriv inn søkeord for å sortere på beste treff

 • St.prp. nr. 1 (1998-99) -

  18.09.1998 Proposisjon Energidepartementet

  St prp nr 1 (1998-99) FOR BUDSJETTERMINEN 1999 Olje- og energidepartementet Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 18. september 1998, godkjent i statsråd samme dag. Denne fagproposisjonen er lagret som PDF-fil. For å kunne lese disse filene,

 • St.prp. nr. 1 (1998-99) -

  18.09.1998 Proposisjon Nærings- og fiskeridepartementet

  St prp nr 1 (1998-99) FOR BUDSJETTERMINEN 1999 Fiskeridepartementet Tilråding fra Fiskeridepartementet av 18. september 1998, godkjent i statsråd samme dag. Denne fagproposisjonen er lagret som PDF-fil. For å kunne lese disse filene, må du ha

 • St.prp. nr. 1 (1998-99) -

  18.09.1998 Proposisjon Kommunal- og distriktsdepartementet

  St prp nr 1 (1998-99) FOR BUDSJETTERMINEN 1999 Arbeids- og administrasjonsdepartementet Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 18. september 1998, godkjent i statsråd samme dag Denne fagproposisjonen er lagret som PDF-fil. For å

 • St.prp. nr. 1 (1998-99) -

  18.09.1998 Proposisjon Forsvarsdepartementet

  St prp nr 1 (1998-99) For budsjetterminen 1999 Tilrådning fra Forsvarsdepartementet av 18. september 1998, godkjent i statsråd samme dag.

 • St.prp. nr. 1 (1998-99) -

  18.09.1998 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  St prp nr 1 (1998-99) FOR BUDSJETTERMINEN 1999 Samferdselsdepartementet Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 18. september 1998, godkjent i statsråd samme dag. Denne fagproposisjonen er lagret som PDF-fil. For å kunne lese disse filene, må du

 • St.prp. nr. 1 (1998-99) -

  18.09.1998 Proposisjon Kultur- og likestillingsdepartementet

  St prp nr 1 (1998-99) FOR BUDSJETTERMINEN 1999 Utgiftskapitler: 300-398 Inntektskapiteler: 3300-3334 Kulturdepartementet Tilråding fraKulturdepartementet av 18. september 1998, godkjenti statsråd samme dag.

 • St.prp. nr. 1 (1998-99) -

  18.09.1998 Proposisjon Nærings- og fiskeridepartementet

  St prp nr 1 (1998-99) FOR BUDSJETTERMINEN 1999 Nærings- og handelsdepartementet Tilrådning fra Nærings- og handelsdepartementet av 18. september 1998, godkjent i statsråd samme dag. Denne fagproposisjonen er lagret som PDF-fil. For å kunne lese

 • St.prp. nr. 1 (1998-99) -

  18.09.1998 Proposisjon Finansdepartementet

  St prp nr 1 (1998-99) FOR BUDSJETTERMINEN 1999 Finans- og tolldepartementet Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 18. september 1998, godkjent i statsråd samme dag. Denne fagproposisjonen er lagret som PDF-fil. For å kunne lese disse filene,

 • Omsetning av bolig som ikke faller inn under avhendingslova

  17.09.1998 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr.: 1998/9093 E EB Dato: 17.09.1998 Omsetning av bolig som ikke faller inn under avhendingslova Vi viser til brev 18 august 1998. Spørsmål knyttet til omsetning av borettslags-, aksje- og obligasjonsleiligheter er drøftet i proposisjonen til

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

 • Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet

  16.09.1998 Forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Dagpengeforskriften ble fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 16. september 1998.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Side 6224 av 6400
 • Side 6224 av 6400