Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 62241-62250 av 64059 treff.

Sorter: Dato Beste treff Skriv inn søkeord for å sortere på beste treff

 • Offisielt fra statsråd 30. oktober 1998

  30.10.1998 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  "Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3 Offisielt fra statsråd Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. oktober 1998. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger

 • St.prp. nr. 5 (1998-99) - Forslag om tilleggsbevilgning på kap 1066 Lostjenesten og inndekning av inntektsbortfall på kap 4067 Trafikksentraler i statsbudsjettet for 1998

  30.10.1998 Proposisjon Nærings- og fiskeridepartementet

 • Ot.prp. nr. 6 (1998-99) - Om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven)

  30.10.1998 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

 • Høring - Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift

  28.10.1998 Høring Finansdepartementet

  Forskrift 06.04.1999 Til høringsinstansene i henhold til vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 98/3227 SA LRD 28.10.1998 Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring forslag til forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 28.10.1998

  28.10.1998 Høring Finansdepartementet

  UTKAST Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer mv i vindkraftverk, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk og tidevannskraftverk § 1 Denne forskrift gjelder for investeringer mv

  Status: Ferdigbehandlet

 • § 21-2 - Regnskapsmessig behandling av fusjon

  28.10.1998 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1998/12432 E TO Dato: 28.10.98 Regnskapsmessig behandling av fusjon Vi viser til brev 22 oktober 1998, hvor Finansdepartementet ber om en vurdering av overgangsbestemmelsen i allmennaksjeloven 1997 § 21-2 nr 17. Det følger av denne

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Allmennaksjeloven

 • St.prp. nr. 1 (1998-1999): Gul bok -

  25.10.1998 Proposisjon Finansdepartementet

  St prp nr 1 (1998–99) STATSBUDSJETTET Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar – 31. desember 1999. Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 25. september 1998, godkjent i statsråd samme

 • G-71/98

  Endring av håndboken for sivile vernepliktige - Førtidsdimisjon

  24.10.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-71/98 DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Rundskriv G-71/98 95/03949 B-S AHO/sol 18.11.1998 Siviltjenesteadministrasjonen – Dillingøy Siviltjenesteadministrasjonen - Hustad Endring av håndboken for sivile vernepliktige -

 • Offisielt fra statsråd 23. oktober 1998

  23.10.1998 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  "Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3 Offisielt fra statsråd Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. oktober 1998. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Styrer, utvalg Arbeids- og

 • G-70/98

  Forskrift om dommeravhør og observasjon m m

  23.10.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Side 6225 av 6406
 • Side 6225 av 6406