TCM - Teknologisenteret på Mongstad

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for CO2-fangst. TCM er en sentral del av regjeringens satsing på CO2-håndtering og et viktig bidrag i den internasjonale klimadugnaden.

Målet med teknologisenteret på Mongstad (TCM) er å skape en arena for målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst. TCM har vært i drift siden 2012. Anlegget er bygget med tanke på langsiktig drift. Teknologisenteret ble bygget med to ulike anlegg for å fange CO2 basert på ulike teknologier:

  • Akers aminbaserte teknologi
  • Alstoms teknologi basert på kjølt ammoniakk.

Testvirksomhetene til Aker og Alstom ble avsluttet i august 2014. På aminanlegget har det foregått testing med ulike aktører etter dette.

Anlegget eies gjennom et partnerskap av industrielle aktører og den norske stat.

  • Staten v/Gassnova 75,12%
  • Statoil 20%
  • Shell 2,44%
  • Sasol 2,44%

TCM samarbeider med en rekke bedrifter og institusjoner som arbeider med utvikling av CO2-fangstteknologi, både i Norge og internasjonalt. Videre har TCM tatt initiativ til etableringen av CCS Test Centre Network, et internasjonalt samarbeid mellom testsentre innen CO2-fangst. TCM har bygget opp kompetanse og erfaring med CO2-fangstprosesser og har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet. Erfaringene som er høstet ved senteret benyttes bl.a. i forbindelse med fullskalaanlegg i Canada.

Eierne arbeider kontinuerlig med den videre driften av anlegget, inkludert å trekke til seg nye teknologileverandører til anlegget.

Til toppen