Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM)

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er verdens største anlegg for testing og utvikling av teknologier for CO2-fangst. TCM har vært i drift siden 2012 og er en arena for målrettet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi for CO2-fangst i industriell skala.

Høsten 2017 ble det inngått en ny driftsavtale mellom den norske stat, Equinor (tidligere Statoil), Shell og Total som sikrer videre drift til 2020. Teknologisenteret er bygget med tanke på langsiktig drift og med to ulike anlegg for å teste CO2-fangstteknologi:

  • Aminbaserte teknologier - CO2 fanges ved hjelp av en aminoppløsning, det vil si en væske som består av vann og aminer og som benyttes til å absorbere CO2 fra røykgass.
  • Ammoniakk-basert teknologi - nedkjølt ammoniakk brukes som løsningsmiddel for å absorbere CO2 fra røykgass.

Anlegget er bygget slik at både CO2-fangst fra røykgasstrømmer fra kraftvarmeverket og fra raffineriet på Mongstad skal kunne testes. Kraftvarmeverket skal etter planen legges ned. TCM har utviklet alternative løsninger som vil sikre videre mulighet til å teste CO2-fangst fra tilsvarende røykgass som kraftvarmeverket genererte. TCM arbeider også med klargjøring av et tredje område avsatt til testing av andre typer fangstteknologier i tillegg til amin- og amoniakk-baserte teknologier. Dette gjør anlegget svært fleksibelt. Så langt har anlegget gjennomført tester med leverandørene Aker, Alstom, Shell Cansolv, Carbon Clean Solutions,IoN Engineering og Fluor. Du kan lese mer om anlegget på Teknologisenteret på Mongstad (TCM) sine nettsider og på Gassnova sine nettsider.