Petroleumsmeldingen: Vedlegg

Tilrådning og kilder.