Norsk høringsinnspill til EU om sertifisering av karbonopptak

Europakommisjonen har foreslått å utarbeide felles EU-regler for sertifiseringen av karbonopptak. Initiativet ble nylig lagt ut på høring, og Norge leverte et høringssvar.

Høringssiden til initiativet fra Europakommisjonen finner du her.

Norges høringsinnspill finner du her.