Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedlikeholdsstrukturen for F-35 begynner å ta form

Det flernasjonale programkontoret annonserte mandag 7. november avslutningen på den første runden med kontrakter for internasjonalt vedlikehold av komponenter til F-35. Med det har etableringen av den felles vedlikeholdsstrukturen for de nye kampflyene tatt et viktig skritt videre.

F-35 på Luke AFB
Amerikanske F-35 på Luke AFB. Foto: Forsvaret

- Det er nå bare ett år til vi får de første flyene til Norge, og tre år til den første norske skvadronen skal være operativ. Da er det svært positivt at også vedlikeholdsstrukturen begynner å ta form. Gode, flernasjonale løsninger er noe alle tjener på, sier generalmajor Morten Klever, som leder den norske kampflyanskaffelsen.

Mer avanserte kampfly stiller også nye krav til vedlikeholdsstrukturen. For å kunne gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger av et fly som F-35 kreves det høy kompetanse, kostbart utstyr, og store investeringer i ny infrastruktur. For å unngå at alle F-35-brukerne skal måtte etablere hver sin struktur, er det i mange år jobbet for å utvikle en felles løsning. Målet er å få til en mer kostnadseffektiv løsning ved at et mindre antall industribedrifter i de tre vedlikeholdsregionene Amerika, Europa og Asia konkurrerer seg til kontrakter for å håndtere vedlikeholdsoppgaver på vegne av brukerne av F-35.

Fra før er det gitt oppdrag innen skrog og motorvedlikehold, hvor blant annet norske AIM Norway ble valgt som operatør av ett av motordepotene i Europa. Kontraktene som nå er annonsert er for de 65 første av til sammen 774 enkeltkomponenter og deler som skal vedlikeholdes gjennom dette internasjonale systemet. Oppdragene ble fordelt mellom industri i Storbritannia, Nederland, og Australia, og de skal være klare til å ta imot komponenter for vedlikehold fra 2021. Allerede neste år kommer utlysningen for neste gruppe av komponenter, og norsk industri vil også da være med i konkurransen om oppdrag.

- Det er sterk konkurranse om disse oppdragene, slik det skal være. Det gir lavere kostnader og bedre løsninger for oss alle. Selv om vi gjerne ser at norsk industri også får oppdrag, så må de konkurrere om disse på lik linje med alle andre. Norsk industri lå denne gang helt i toppskiktet, men nådde ikke helt opp. Vi vil jobbe tett med dem for å se om vi kan bidra til at de kan posisjonere seg enda bedre i neste runde, og vi vil samtidig intensivere dialogen med amerikanske myndigheter for å forstå hva som skal til for å vinne slike konkurranser, sier Klever.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per november 2016)

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 69,7 milliarder reelle 2016-kroner.
  •  De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse ble levert i 2015, mens de to ble levert sommeren 2016.
  • Stortinget har så langt gitt fullmakt til anskaffelse av 28 fly, inkludert fly til treningsformål.
Til toppen