Tildelingsbrev (IVB) og årsrapporter – Forsvarsdepartementet

IVB - Forsvarsdepartementets tildelingsbrev, årsrapporter m.m.

Iverksettingsbrevet, populært kalt IVB, formaliserer Forsvarsdepartementets oppdrag til etatene for gjennomføring av langtidsplanen for forsvarssektoren. Det er det overordnede styringsdokument for forsvarssektoren for denne perioden. Her finner du er oversikt over tildelingsbrev og årsrapporter m.m.

Kampflyet F-35

Tildelingsbrev - Iverksettingsbrev (IVB)

Iverksettingsbrevet for langtidsplanen (IVB LTP) formaliserer Forsvarsdepartementets (FD) oppdrag til etatene for gjennomføring av langtidsplanen for 2017–2020, basert på Stortingets behandling av Innst. 62 S (2016–2017), jf. Prop. 151 S (2015–2016) Kampkraft og bærekraft.

Nett-tv

Se sendingen her

Forsvarets årsrapport 2016

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok Forsvarets årsrapport for 2016 av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under fremleggelsen av Forsvarets årsrapport for 2016.

Aktuelt nå