Innspill om digitalisering

Regjeringen har startet arbeidet med Nasjonal helse- og samhandlingsplan som etter planen skal fremmes høsten 2023. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol inviterer til å gi skriftlige innspill til meldingsarbeidet.

Abelia.pdf

Apotekforeningen.pdf

DNV Accelerator.pdf

DNV imatis.pdf

Helse Midt-Norge RHF.pdf

Helse Sør-Øst RHF.pdf

Helse Vest RHF.pdf

Helsedirektoratet.pdf

HelseOmsorg21-rådet (HO21).pdf

IKT-Norge.pdf

Kernel.pdf

Kommunesektorens organisasjon.pdf

Kreftforeningen.pdf

Kristiansand kommune.docx

Legeforeningen.pdf

LMI.pdf

lokalt Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid.pdf

lokalt Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid - vedlegg 1.pdf

lokalt Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid - vedlegg 2.pdf

Lovisenberg diakonale høyskole.pdf

Melanor.pdf

Nasjonalforeningen for folkehelsen.pdf

Nasjonalt senter for e-helseforskning.pdf

NHN.pdf

NHO Geneo.pdf

NORCE.pdf

Norway Health Tech.pdf

NorwegianSmartCareCluster.pdf

Oslo Helsefellesskap.pdf

SINTEF.pdf

Standard Norge.pdf

Tietoevry Care.pdf

UNN.pdf

Visiba Care.pdf