Nettverksmøte for byene - Plansatsing mot store byer

3. desember 2014

Rapport fra nettverksmøtet

Case Fredrikstad – bylaboratorium for nærhetsbyen v/ Fredrikstad

Bynært friluftsliv v/ Drammen

En blå tråd: Kulturminner som ressurs i bystrukturen v/ Trondheim

Byutvikling med sykkelbriller v/ Trondheim

Knutepunktfortetting – urbane områder med god kvalitet og indikatorer for områdekvalitet v/ Bergen

Barnetråkk v/ DogA

Samordnet areal- og transportplanlegging i Hovinbyen v/ Oslo

Smart city-konsept: Parkering som sentralt virkemiddel v/ Oslo

Interkommunal kommunedelplan for Forus og kommunedelplan for sentrum, delprosjekt på utprøving av løsninger for samarbeid i sentrum v/ Stavanger

Framtidsrettet og bærekraftig byplanlegging, bedre bymiljø og økt boligbygging på Laksevåg v/ Bergen

Kunnskapsaksen – forprosjekt v/ Trondheim

Til toppen