Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder 2.-3 mars 2017 i Oslo

Det ble holdt nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder den 2.-3 mars 2017 i Oslo. Se foredragene og film fra åpningen av konferansen.

Program og deltakerliste (pdf)

Torsdag 2. mars

Åpning v/ kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner  

Status og utfordringer med områderettet arbeid

Nederst på siden finner du videoklipp med innleggene fra byene

Panelsamtale mellom statsråden og kommunene

Ti år med områderettet innsats i Groruddalen – hva lærte vi og hva vil vi dele? v/ seniorkonsulent Morten Stenstadvoll, Agenda Kaupang

Seminar A) Kulturaktiviteter og frivillighetens rolle for deltagelse og integrering

Hvordan samlokalisering gir bedre inkludering, tilhørighet og kontakt på tvers av alder og etnisitet v/ teamleder Trude Mette Johansen

Fra ruteknusere til myteknusere - ungt lederskap i Groruddalen v/ koordinator Rune Gjelberg og prosjektmedarbeider Sahra Jaber

Omfanget av ungdoms frivillige organisering i flerkulturelle oppvekstmiljøer v/ forskningsleder Guro Ødegård og forsker Ingunn Eriksen, NOVA

Seminar B) Bo- og nærmiljøsatsing i levekårutsatte områder (områdeløft)

Seminar C) Redusert frafall: Helhetlig løp og tidlig innsats

Fredag 3. mars

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon som verktøy for å inkludere utsatte grupper i arbeids- og samfunnsliv