Forsøk med elektronisk stemmegivning

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 ble det gjennomført forsøk med elektronisk stemmegivning i kommunene Bykle, Larvik og Oppdal. I disse kommunene kunne velgerne avgi stemme enten ved bruk av en såkalt elektronisk valgurne (datamaskin) eller på ordinær måte i valglokalene. Elektronisk stemmegivning ble også utprøvd ved lokalstyrevalget i Longyearbyen på Svalbard i 2003.

Forsøkene har blitt evaluering av Institutt for samfunnsforskning/Rokkansenteret på vegne av departementet.

Les mer om elektronisk stemmegivning