Webinar om nye forskrifter for de nye kommunene

Ved nyttår trer de nye kommunene og fylkeskommunene i kraft. Dermed er det også behov for nye, felles forskrifter. 16. mai arrangerte vi et webinar om de nye forskriftene.

Illustrasjon som viser en datamaskin som brukes til webinar
Foto: KMD

Forskrifter er generelle bestemmelser om privates rettigheter og plikter, for eksempel bestemmelser om påbud, forbud, tillatelser eller bevillinger. Forvaltningsloven definerer og regulerer arbeidet med lokale forskrifter.

I webinaret 16. mai diskuterte vi hvilke gode grep man bør ta når kommuner og fylkeskommuner nå samordner og utvikler nye forskrifter.

Her kan du få mange gode råd!

Program:

  • Om ny kommunelov, nye kommuner og fylkeskommuner og behovet for gjennomgang av det kommunale forskriftsverket og nye felles forskrifter
    v/ Siri Halvorsen, avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Erfaringer og råd fra nye Asker kommune
    v/ Ole Henrik Førland, spesialrådgiver/advokat i nye Asker kommune
  • God forskriftsteknikk - hva og hvordan?
    v/ Jon Chr. Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Se opptak av webinaret på KS nettside.