Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i.

Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord).

Tiltakssonen som begrep ble innført i 1990 som en samlebetegnelse, men de øknomiske virkemidlene kom både før og etter.

Det største virkemiddelet er fritak fra arbeidsgiveravgift. For 2023 gjelder fritaket for lønnskostnader inntil 750 000. For lønnskostnader over 750 000 skal det betales 5 prosent arbeidsgiveravgift av den delen av lønnskostnadene som overstiger 750 000 kroner.

Personrettede virkemidler

De personrettede virkemidlene ble evaluert i 2022

  • Nedskriving av studielån med inntil 20 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til 30 000 kroner per år.
  • Ettergivelse av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i Finnmark og Nord-Troms. Mer informasjon om ettergivelse av studielån til lærere på www.lanekassen.no.
  • Fritak for el-avgift på forbruk
  • Reduksjon i personbeskatningen
  • Innføring av gratis barnehage fra 1. august 2023