Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

Målsettingen er å gjøre Finnmark og Nord-Troms mer attraktiv for bosetting, næringsvirksomhet og arbeid, og at virkemidlene skal stimulere til positive utviklingstrekk.

Målsettingen er å gjøre Finnmark og Nord-Troms mer attraktiv for bosetting, næringsvirksomhet og arbeid, og at virkemidlene skal stimulere til positive utviklingstrekk.

Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms: Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

De viktigeste virkemidlene i tiltakssonen er:

  • Fritak for arbeidsgiveravgift
  • Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 25.000 per år.
  • Fritak for el-avgift på forbruk
  • Reduksjon i personbeskatningen

Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene, Norut Rapport 2012:2

 

Foto: Barentssekretariatet
Til toppen