Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

Målet med tiltakssonen er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i.

Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord).

De viktigeste virkemidlene i tiltakssonen er:

  • Fritak for arbeidsgiveravgift
  • Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 25.000 per år.
  • Ettergivelse av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i Finnmark og Nord-Troms. Mer informasjon om ettergivelse av studielån til lærere på www.lanekassen.no.
  • Fritak for el-avgift på forbruk
  • Reduksjon i personbeskatningen