Kroatia

Undertegning: 21. juni 2001 i Vaduz, Liechtenstein.
Ikrafttredelse: 1. april 2002.

Frihandelsavtalen med Kroatia omfatter handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer samt fisk og andre marine produkter. Avtalen omfatter også konkurranse, immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Kroatia. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Les mer om avtalen med Kroatia

Til toppen