WTO-tvistesaker med Noreg som part

Under fylgjer ei oversikt over dei sakene kor Noreg har delteke som part (saksøker eller saksøkt).

Ei oversikt over tvisteløysingssystemet til WTO finn du her.

Verserande saker

WT/DS552
United States — Certain Measures on Steel and Aluminium Products

Det er oppretta ei eiga side for denne saka.

Informasjon om saka på WTO sine heimesider:

Avslutta saker

WT/DS401
European Communities – Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products

Det er oppretta ei eiga side for denne saka.

Informasjon om saka på WTO sine heimesider:

Sjå også DS400.

WT/DS337
European Communities – Anti-Dumping Measure on Farmed Salmon from Norway ("Laksesaka")

Det er oppretta ei eiga side for denne saka.

Informasjon om saka på WTO sine heimesider:

WT/DS328
European Communities – European Communities – Definitive Safeguard Measure on Salmon

Noreg ba om konsultasjonar 1. mars 2005. Saka vart ikkje forfylgt vidare då tiltaket vart oppheva og ført vidare som anti-dumpingtiltak. Chile fremja eiga tvistesak om same tiltak, sjå DS326.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg frå WTO sine heimesider:

WT/DS254
United States – Definitive Safeguards Measures on Imports of Certain Steel Products ("Stålsaka")

Jamsides søksmål frå Noreg, Brasil (DS259), EC (DS248), Japan (DS249), Kina (DS252), Korea (DS251), New Zealand (DS258) og Sveits (DS253) mot USA.

Meir informasjon om saka er tilgjengeleg frå WTO sine heimesider:

Saker kor Noreg var part under tvisteløysingssystemet i Gatt (1947–1994)

(Berre saker der panelrapporten vart vedtatt. Lenker til WTO sine heimesider.)