Terskelverdier

En oversikt over terskelverdiene i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften.

 

EØS-terskelverdiene i anskaffelsesregleverket angir hovedsakelig når det er plikt til å kunngjøre offentlige i hele EØS-området. EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av EU-kommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter nye EØS-terskelverdier i Norge.

Minimale økninger
Økningene i EØS-terskelverdiene er minimale denne gangen og de fleste forblir uendret. Eksempelvis vil EØS-terskelverdien i anskaffelsesforskriften for kjøp av varer og tjenester for andre enn statlige oppdragsgiveres økes fra 2 til 2,05 millioner kroner. EØS-terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter økes fra 51 til 51,5 millioner kroner og EØS-terskelverdien for kjøp av helse- og sosialtjenester og særlige tjenester økes fra 6,95 til 7,2 millioner kroner.

Økningen påvirker ikke EØS-terskelverdi for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter, som er 1,3 millioner kroner og følgelig heller ikke den nasjonale terskelverdien som samsvarer med denne.