CPV og CPC

CPV-numrene viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder. CPC-numrene viser til De forente nasjoners sentrale produktnomenklatur.

CPV

CPV-numrene viser til EU-kommisjonens produkt- og tjenestekoder. CPV-numrene blir brukt i kunngjøringene i databasene Doffin og Ted.

Formålet med CPV er å standardisere betegnelsene som oppdragsgiverne bruker til å beskrive gjenstanden i kontrakter. Ved å gruppere anskaffelser etter ulike CPV numre, blir det enklere for leverandørene å søke etter relevante kunngjøringer i databasene. Et sentralt hensyn bak systemet er at en tilbyder med et helt annet morsmål skal kunne skjønne hva oppdragsgiveren er ute etter.

Gjeldende CPV-numre følger av forordning (EF) nr. 213/2008 og ble implementert i norsk rett ved departementsvedtak av 24. februar 2010.

CPC

CPC-numrene viser til De forente nasjoners sentrale produktnomenklatur.