Ny forskrift om bruk av lærlinger

Kunnskapsdepartementet har vedtatt en ny forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter som trådte i kraft 1. januar 2017.

Kravet vil bidra til at unge får fullført sin fagutdanning og at arbeidslivet også i fremtiden får tilgang på faglært arbeidskraft. Reglene er også en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet og vil bidra til ryddige og seriøse arbeidsforhold som gjør det vanskeligere for kriminelle aktører å få innpass i arbeidslivet.

Difi har utarbeidet veiledning til den nye forskriften som kan finnes på anskaffelser.no.

Pressemelding: Krever bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp.

Les forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Til toppen