Registeret for offentlig støtte

Enkelttildelinger av offentlig støtte på 500.000 euro eller mer skal meldes til Registeret for offentlig støtte.

Fra og med 1. juli 2016 skal enkelttildelinger av offentlig støtte på 500.000 euro eller mer meldes inn til Registeret for offentlig støtte (Registeret) ved Brønnøysundregistrene. Det er støttegiver som har ansvar for å melde støtte til Registeret, jf. lov om offentlig støtte § 2 a og underliggende forskrift om registrering av offentlig støtte. Forskriften finner du her.

Nærings- og fiskeridepartementet har utformet en veileder som inneholder informasjon om hvilke støttetildelinger som skal meldes inn, tidsfrist for innmelding, hvordan meldingen gjennomføres med mer. Den er tilgjengelig her.

Registeret skal bidra til åpenhet og transparens rundt tildelinger av offentlig støtte. Derfor er informasjon om alle støttetildelinger som meldes til Registeret tilgjengelig som åpne data. En oversikt over innmeldte støttetildelinger kan lastes ned her.