Skatteavtale Norge - Spania

Skatteavtale: Spania

Denne avtalen er opphørt. Ny avtale trådt i kraft 18.12.2000. Se St.prp. nr. 21 (1999-2000)