Rammeavtale om ekstern kvalitetssikring

Finansdepartementet har inngått rammeavtale med sju selskapskonstellasjoner om gjennomføring av kvalitetssikring.

Rammeavtalen gjelder fra 21. september 2023 og har en varighet på 2 år, med opsjon på 2 års forlengelse.

De sju selskapskonstellasjonene er:

  1. Holte Consulting AS, Menon Economics AS og A-2 Norge AS
  2. Metier AS og Vista Analyse AS
  3. Systra Norge AS, PROMIS AS og Oslo Economics AS
  4. Marstrand AS og Høgskolen i Molde med underleverandør Marstrand Advokatfirma AS
  5. Concreto AS, Norconsult AS og Scienta AS og underleverandør Nova Systems
  6. Dovre Group Consulting AS og Transportøkonomisk institutt og underleverandør Dovre Group Energy AS
  7. Ernst & Young AS, WSP Norge AS og SINTEF AS

Ved kvalitetssikring under ordningen er det obligatorisk å benytte en av disse. Avrop på rammeavtalen foretas av Finansdepartementet og det aktuelle fagdepartementet i fellesskap. Fagdepartementet er økonomisk ansvarlig for oppfølging av avropsavtalen.