Forsiden

Rammeavtale om ekstern kvalitetssikring

Finansdepartementet har inngått rammeavtale med sju selskapskonstellasjoner om gjennomføring av kvalitetssikring.

Rammeavtalen gjelder fra 21. september 2019 og har en varighet på 2 år, med opsjon på 2 års forlengelse.

De sju selskapskonstellasjonene er:

  1. Holte Consulting AS, Menon Economics AS og A-2 Norge AS og underleverandør Voie Prosjekt AS
  2. Atkins Norge AS, Promis AS og Oslo Economics AS
  3. Metier OEC AS og Vista Analyse AS
  4. Dovre Group Consulting AS, Transportøkonomisk Institutt og underleverandør Dovre Group Projects AS
  5. Concreto AS, Tyréns AB og Scienta AS og underleverandør OCG AS
  6. Marstrand AS og Møreforsking Molde AS med underleverandører
  7. Ernst & Young AS, WSP Norge AS, WSP Sverige AB og Sintef AS

Ved kvalitetssikring under ordningen er det obligatorisk å benytte en av disse. Avrop på rammeavtalen foretas av Finansdepartementet og det aktuelle fagdepartementet i fellesskap. Fagdepartementet er økonomisk ansvarlig for oppfølging av avropsavtalen.