Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dagens KS-ordning

Finansdepartementet har inngått rammeavtale med seks selskapskonstellasjoner om gjennomføring av kvalitetssikring.

Gjeldende rammeavtale ble inngått 21. september 2015 og gjelder frem til 21. september 2019 (for mer informasjon kan du lese innholdet i rammeavtalen her).

De seks selskapskonstellasjonene er:

  • Atkins Norge AS, Promis AS og Oslo Economics AS
  • DNV GL AS, ÅF Advansia AS og Menon Business Economics AS
  • Dovre Group AS og Transportøkonomisk institutt
  • Holte Consulting AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS, Proba Samfunnsanalyse AS og A-2 Norge AS
  • Metier AS og Møreforsking Molde AS
  • PricewaterhouseCoopers AS, Teleplan Consulting AS, Concreto AS og Tyréns AB

Ved kvalitetssikring under ordningen er det obligatorisk å benytte en av disse. Avrop på rammeavtalen foretas av Finansdepartementet og det aktuelle fagdepartementet i fellesskap. Fagdepartementet er økonomisk ansvarlig for oppfølging av avropsavtalen.

Alle statlige investeringsprosjekter med anslått samlet investeringskostnad på over 750 mill. kroner er i utgangspunktet omfattet av kravet om ekstern kvalitetssikring. Investeringer i olje og gassvirksomheten offshore i regi av SDØE er unntatt. Det samme gjelder statlige foretak eller statlig eide aksjeselskaper som er ansvarlige for sine egne investeringer. Helseforetakene har sin egen kvalitetssikringsordning, som er beskrevet og vurdert i Concept-rapport nr. 25. Fra 2013 er det også innført et lignende krav om kvalitetssikring av konseptvalget for store kraftledningsprosjekter, jf. St.meld. nr. 14 (2011-2012). Rene finansielle transaksjoner som aksjekjøp faller utenfor investeringsbegrepet. Videre vil rene oppgraderingsprosjekter, hvor det åpenbart ikke finnes alternativer, være unntatt for KS1, men ikke KS2.

Til toppen