Allmøte om arbeidsformer i fremtidig regjeringskvartal

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte alle ansatte i departementene og DSS til allmøte 23. april 2014 om arbeidsformer i fremtidig regjeringskvartal.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte alle ansatte i departementene og DSS til allmøte 23. april 2014 om arbeidsformer i fremtidig regjeringskvartal.

Allmøtet ble streamet og du kan se det i opptak på nett-TV.

Arbeidsgruppa som har jobbet med nye arbeidsformer presenterte sin rapport. I tillegg ble bidragsytere fra Norge, Finland og Nederland invitert.

Allmøtet belyste blant annet følgende spørsmål:

  • Hvilke visjoner skal vi ha for arbeidsformene våre?
  • Hvordan ønsker vi at departementsansatte skal arbeide sammen i det nye regjeringskvartalet i 2023/2024?
  • Hvilke hensyn er viktige å ivareta når vi skal utforme arbeidsplassene våre?
  • Hva kan vi lære av andre statlige virksomheter?

Se fullstendig program (pdf)

Dokumenter og presentasjoner:

 


 
Arbeidsgruppa for arbeidsformer i fremtidig regjeringskvartal består av:
 
Fagdirektør Michel Midré, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (leder)
Førstekonsulent Eva Måsø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ekspedisjonssjef Kalle Bilstad, Arbeids- og sosialdepartementet
Seniorrådgiver Solveig Nowacki, Justis- og beredskapsdepartementet
Seniorrådgiver Øyvind Gjengår, Nærings- og fiskeridepartementet
Avdelingsdirektør Bodil Mølmen, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 
Strategi- og utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud, Statsbygg
Seniorrådgiver Anne Kristine Hanevold, Direktoratet for forvaltning og IKT
Seniorrådgiver Inger Johanne Sundby, Direktoratet for forvaltning og IKT

Til toppen