Møte om fremtidig regjeringskvartal 18. mars 2014

Fagmiljøer, næringsdrivende og andre ble invitert til et møte 18. mars for å gi sine synspunkter på utredningene som er lagt frem det siste året, og synspunkter på hvilke hensyn som skal vektlegges når regjeringen skal fatte sine beslutninger.

Kommunal- og moderniseringsministeren ga på pressekonferansen 17. februar 2014 uttrykk for at innspill og synspunkter fra ulike fagmiljøer må være en del av grunnlaget for regjeringens beslutning om konseptuell løsning for det fremtidige regjeringskvartalet. Det er allerede etablert dialog med Oslo kommune og Riksantikvaren. Fagmiljøer, næringsdrivende og andre ble invitert til et eget møte 18. mars for å gi sine synspunkter på utredningene som er lagt frem det siste året, og synspunkter på hvilke hensyn som skal vektlegges når regjeringen skal fatte sine beslutninger. 
 
Program
12.00-12.15 Velkommen v/ kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
12.15-13.20  Innlegg fra organisasjonene/virksomhetene (inntil 10 minutter hver). Ordstyrer: Kommunikasjonssjef Frode Jacobsen
13.20-13.45 Pause med kaffe, te, enkel servering 
13.45-14.50 Fortsettelse innlegg fra organisasjonene/virksomhetene.
Eventuelle spørsmål.
14.50  Oppsummering og avslutning

Til toppen