Invitasjon til seminar: Fremtidens behov for digital kompetanse

Hvordan kan vi legge best mulig til rette for at arbeidslivet får dekket sitt behov for digital kompetanse og hvilke typer kompetanse er det vi snakker om? Gir utdanningssystemet riktig kompetanse og ferdigheter?

Kompetansebehovsutvalget og Kommunal – og moderniseringsdepartementet inviterer med dette til seminar for å få innspill fra næringslivet, akademia og organisasjoner til denne viktige debatten.

Tidspunkt: Mandag 10. september 2018, kl. 09:45 – 15:00.
Sted: Auditoriet i Regjeringsbygg R5, Akersgata 59

Program

09:45 Registrering og kaffe
10:15 Velkommen
Steinar Holden, leder av Kompetansebehovsutvalget
10:20 Skills for the digital economy: Norway in an international perspective
Stéphanie Jamet, Directorate for Education and Skills, OECD
11:00 Hva slags kompetanse trenger arbeidslivet i dag?
Anne H. Worsøe, Bakken og Bæck, konsulentselskap innen digital produktdesign og AI
11:30 Lunsj
12:00 Gir vi IKT-kandidatene egnet kompetanse for næringslivet?
Morten Dæhlen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
12:30 Hvilken type IKT-kompetanse trenger humanister og samfunnsvitere?
Alexander R. Jensenius, Det humanistiske fakultet, UiO
13:00 Dansk handlingsplan for teknologi i undervisningen i grunnskolen
Søren Nielsen, chefskonsulent, Undervisningsministeriet i Danmark
13:30 Pause
13:50 Digitalisering: Nye infrastrukturer og omgivelser for læring og progresjon
Sten Ludvigsen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO
14:10 Revisjon av læreplanverket: Hvor er digital kompetanse i fremtidens skole?
Tone Børresen Mittet, Utdanningsdirektoratet
14:30 - 15.00 Avsluttende diskusjon i plenum.

Ordstyrere:
Katarina de Brisis, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Pål Sørgaard, Kunnskapsdepartementet 

Presentasjoner fra seminaret finner du hos Kompetansebehovsutvalget.