Undersøkelse - datasenteroperatører

Kommunal- og distriktsdepartementet trenger opplysninger om drift av datasentre, og kontaktinformasjon til  datasenteroperatører.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KMD) har blant annet ansvar for IKT- og forvaltningspolitikk og elektronisk kommunikasjon. Departementet utreder problemstillinger, fremmer forslag til reguleringer, følger opp internasjonale forpliktelser og har dialog med næringslivet på disse områdene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), Digitaliseringsdirektoratet og Datatilsynet er underlagt departementet.

For å kunne utføre disse oppgavene har departementet behov for opplysninger om bransjer og kontaktinformasjon til næringsaktører i bransjen. Nå har departementet behov for å innhente enkelte opplysninger om drift av norske datasentre, samt oppdatert kontaktinformasjon til datasenteroperatørene. Opplysningene vil gi departementet bedre oversikt over datasenterbransjen.

Vi ber om at datasenteroperatører fyller ut skjemaet under.
Vær oppmerksom på at det må fylles ut ett skjema per lokasjon!

Informasjon om datasenteret

Type datasenter

Informasjon om datasenteroperatør

Eier virksomheten datasenteret selv?
Drifter virksomheten datasenteret selv?

Informasjon om driften ved datasenteret

Hvem bruker datasenteret?

Eier?
Eksterne kunder?
Hvilke tjenester bruker kundene?
Har datasenteret kunder fra offentlig sektor?
Brukes datasenteret til kryptoutvinning?
I hvilken grad?