Haiti - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Cuba

Myndighetene har innført en rekke tiltak for å begrense smitten av koronaviruset, inkludert nye retningslinjer for inn- og utreise. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 15.02.2019 - FORTSATT GYLDIG

Haiti - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Haiti.

Norske statsborgere trenger ikke visum for opphold på inntil 90 dager. Passet må være gyldig i minimum seks måneder etter planlagt utreisedato. For ytterlige informasjon, samt andre typer visum, vennligst ta kontakt med en av Haitis ambassader i Europa (finnes blant annet i Brussel, Paris, Berlin og Roma).

Dersom du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til lokalt politi i Haiti og kontakte den norske ambassaden i Havanna. Informasjon om betaling, dokumentkrav og timebestilling er tilgjengelig gjennom ambassadens nettside

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg raskt. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Streiker, protester og politiske demonstrasjoner forekommer periodisk og kan utvikle seg til å bli voldelige. Det anbefales å unngå alle typer protester og demonstrasjoner.

Terrortrusselen vurderes som lav.

Koronavirus (covid-19): Myndighetene har innført en rekke tiltak for å begrense smitten av koronaviruset, inkludert nye retningslinjer for inn- og utreise.

Avhengig av utreiseland og reisehistorie kan reisende bli pålagt å gjennomføre karantene og/eller fremvise PCR-test ved ankomst. Dersom man må ta ny PCR-prøve ved ankomst og denne er positiv, kan vedkommende bli fraktet til et sykehus eller et statsautorisert oppholdssted for videre testing og observasjon. Den reisende vil selv være ansvarlig for kostnader som dette medfører. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet og følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.

***

Medisinsk behandling i Haiti oppfyller ikke norske standarder, og mangel på medisinsk utstyr, medisiner og sengeplasser forekommer. Reisende til Haiti bør ta med seg både reseptbelagte medisiner og reseptfrie legemidler, inkludert dokumentasjon om innhold og behov.

Malaria, dengue, parasittinfeksjoner og hepatitt kan forekomme hele året på Haiti. Det anbefales at norske reisende tar forholdsregler for å unngå å mygg- og insektbitt. Turister bør ta vanlige forholdsregler når det gjelder mat og drikke i tropiske områder. Det er risiko for kolerautbrudd.

For offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn på reise i utlandet henvises det til Folkehelseinstituttets nettsider.

Kriminalitetsraten vurderes som høy, særlig i hovedstaden Port au Prince, de større byene og hovedveiene mellom dem. I den senere tid har det vært en stor økning i antallet kidnappinger for løsepenger. Det rapporteres om at lommetyveri, biltyveri, innbrudd i hjem, voldelige overfall, skyting og væpnede ran, også på dagtid, kan forekomme.

Ved ran, tyveri, tap av penger, pass og andre verdisaker må dette umiddelbart meldes til lokalt politi i Haiti.

I perioden fra juni til november er det orkansesong i Karibia. Det er nødvendig å gjøre forberedelser i forkant av varslede orkaner. Man bør sikre at man har tilgang til det man behøver for klare seg i den umiddelbare fasen i etterkant av orkaner. Under og etter orkaner oppstår det ofte perioder med svekket infrastruktur, bortfall av elektrisitet og skader på bygningsmasser. Restauranter og butikker kan være stengt. Det kan være utfordrende å oppdrive vann, mat og kontanter. Hvis en orkan inntreffer oppfordres nordmenn som oppholder seg i berørte områder til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger. I tillegg til lokale medier er National Hurricane Center en nyttig kilde til oppdatert informasjon: . Haiti er spesielt utsatt for naturkatastrofer.

Det er fare for jordskjelv i Karibia, og nordmenn oppfordres til å gjøre seg kjent med forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av eventuelle jordskjelv. For ytterligere informasjon om forholdsregler, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter.

Norske borgere som oppholder seg i Haiti oppfordres til å registrere seghttps://www.reiseregistrering.no/.  

Dersom man befinner seg i en krise eller nødsituasjon bes nordmenn om å kontakte den norske ambassaden i Havanna, eller Utenriksdepartementets døgnoperative senter i Oslo. Du kan alltid nå UDs operative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no.

Uttak i minibank og bruk av kredittkort: Kortsvindel kan forekomme, samt overfall og ran.

Landkode for å ringe til Haiti: +509

Politi: 114

Brannvesen: 115

Utenriksdepartementets døgnoperative senter (UDops): +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

Kontaktinformasjon til det honorære konsulatet i Port au Prince,.

Ansvarlig norsk ambassade for Haiti er den norske ambassaden i Havanna.

Ambassadens hjemmeside

Ambassadens adresse: Calle 21 #307 e/H e I, El Vedado, La Habana, Cuba.

Ambassadens telefonnummer: +(53) 7842 7100, +(47) 2395 2300

Ambassadens e-post: emb.havana@mfa.no 

 

Haiti.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Haiti.