Haiti - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Cuba

Innreiseforbudet er opphevet. Reisende kan bli pålagt å gjennomføre karantene og/eller fremvise PCR-test ved ankomst. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 15.02.2019 - FORTSATT GYLDIG

Haiti - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Haiti.

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

Fredag 6. juli 2018 brøt det ut voldelige protester i hovedstaden Port-au-Prince etter kunngjøringen av økte bensinpriser. Situasjonen roet seg etter noen dager, men streiker, protester og politiske demonstrasjoner (noen ganger voldelige) forekommer periodisk på Haiti, og har forekommet med visse mellomrom det siste halve året.

Protestene mot korrupte politikere og krav om at president og regjering måtte gå av, toppet seg i dagene etter den 7. februar 2019, hvor de største byene var fullstendig lammet, og ingen andre enn demonstrantene våget seg ut. Ambassader sendte store deler av de ansatte og deres familier ut av landet og anbefalte bare svært nødvendige reiser til landet. Selv om situasjonen skulle roe seg, anbefales det å unngå demonstrasjoner, som ofte utvikler seg til gatekamper, samt å følge lokale myndigheters råd og nyhetsoppdateringer.

Reisende bør være på vakt og ta fornuftige forholdsregler. Det anbefales å kle seg enkelt og ikke vise synlige tegn til velstand dersom man forlater hotellområdet. Etter mørkets frembrudd bør man kjøre, ikke gå. Selv på dagtid bør man aldri gå alene. Man bør til enhver tid sikre sine personlige eiendeler og dokumenter.

Terrortrusselen ansees som lav på Haiti. Voldelig kriminalitet er av bekymring, særlig i hovedstaden Port-au-Prince. Det rapporteres om lommetyveri, biltyveri, innbrudd i hjem, skyting og væpnede ran, også på dagtid. Særlig ran i forbindelse med uttak i minibanker forekommer. Besøkende bør være ekstra forsiktige i høytidene; særlig ved juletider og karneval, som er i begynnelsen av mars.

Veistandarden er forholdsvis dårlig og den haitianske kjørekulturen kan til tider være utfordrende. Langkjøring etter mørkets frembrudd er ikke anbefalt. Man bør også sørge for å holde vinduer lukket og dørene låst under bilturer.

Haiti ligger utsatt til for oversvømmelser og orkaner. Orkansesongen varer fra juni til og med november. Jordskjelv er også en potensiell trussel og mindre skjelv merkes av og til. I januar 2010 ble Haiti rammet av et kraftig jordskjelv som målte 7 graders styrke på Richters skala. Det var en enorm katastrofe, og landet er fortsatt preget av ødeleggelsene fra det jordskjelvet.

Orkaner: Ved orkaner oppfordres nordmenn som oppholder seg i berørte områder til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger. I tillegg er National Hurricane Center så vel som lokale medier en nyttig kilde til oppdatert informasjon.  

Det er helt nødvendige å gjøre forberedelser i forkant av varslede orkaner. Man bør sikre at man har tilgang til det man behøver for klare seg i den umiddelbare fasen i etterkant av orkaner. Under og etter orkaner kan det oppstå perioder med svekket infrastruktur, bortfall av elektrisitet, og telenettverk og skader på veier og bygningsmasser. Restauranter og butikker kan være stengt. Det kan i noen tilfeller være utfordrende å oppdrive vann, mat og kontanter. Utenriksdepartementet gir normalt ikke reiseråd i sammenheng med naturkatastrofer.

Reiseregistrering: Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Karibia oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Det vil gjøre det lettere for ambassaden å få tak i deg i tilfelle en krise- eller katastrofesituasjon skulle oppstå.

Du bør være oppmerksom på at de fleste turoperatørene som tilbyr ekskursjoner, vannsport, jeep, ridning, etc. ikke er forsikret, og du bør derfor forvisse deg om vilkårene i din forsikring før du eventuelt gjennomfører slike aktiviteter.

Norge er p.t. ikke representert ved et honorært konsulat i Haiti.

Ansvarlig norsk ambassade for Haiti er den norske ambassaden i Havanna, Cuba.

I tilfelle krise eller nødsituasjon bes publikum om å kontakte den norske ambassaden i Havanna:
Den norske ambassaden i Havanna
Calle 21 #307 e/ H e I
Vedado
Cuidad de La Habana
Cuba
Tlf.: +53 7 842 7100
Tlf. fra Norge: 23 95 23 00
E-post: emb.havana@mfa.no
Ambassadens åpningstider er mandag til torsdag fra 08:30 til 16:30 og fredag fra 08.30 til 14.00.

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn behøver ikke visum dersom de skal oppholde seg på Haiti i inntil 90 dager. Vær uansett oppmerksom på at passet ditt må være gyldig i minimum seks måneder etter innreise i landet. Besøkende vil bli bedt om å fylle ut et turistkort når de ankommer landet; dette må leveres inn igjen ved utreise. Fra 1. juli 2014 må utlendinger som kommer inn i landet betale en avgift på $ 10. 

For lengre opphold må visa søkes gjennom en av Haitis ambassader i Europa (finnes blant annet i Brussel, Paris, Berlin og Roma).


Helse

Koronavirus (covid-19): Myndighetene har innført en rekke tiltak for å begrense smitten av koronaviruset, inkludert nye retningslinjer for inn- og utreise.

Avhengig av utreiseland og reisehistorie kan reisende bli pålagt å gjennomføre karantene og/eller fremvise PCR-test ved ankomst. Dersom man må ta ny PCR-prøve ved ankomst og denne er positiv, vil vedkommende bli fraktet til et sykehus eller et statsautorisert oppholdssted for videre testing og observasjon. Den reisende vil selv være ansvarlig for kostnader som dette medfører. Situasjonen endrer seg kontinuerlig og preges av uforutsigbarhet. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet og følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Malaria, dengue feber, parasittinfeksjoner og hepatitt forekommer på Haiti. Før avreise bør man kontakte norske helsemyndigheter for å sjekke at alle nødvendige vaksinasjoner er i orden. Det anbefales å medbringe nødvendige medisiner, spesielt for kroniske sykdommer som diabetes etc. Vær oppmerksom på at Haiti er det land i verden med høyest forekomst av hiv/aids med unntak av Afrika sør for Sahara. Det anbefales kun å drikke vann fra flaske.

I 2010 brøt det ut kolera-epidemi på Haiti. Denne epidemien er under kontroll, men utbrudd av kolera forekommer fortsatt.

Malaria forekommer vanligvis endemisk på Haiti og økningen av malariatilfeller de siste årene settes i sammenheng med jordskjelvet som rammet Haiti 12. januar 2010.. Tilreisende hjelpepersonell som oppholder seg og arbeider der kan også være mer utsatt. I tillegg vil man forvente at malariarisikoen øker under regntiden som på Haiti er i periodene april/mai til juni og september til november/desember. For mer informasjon om forebygging av malaria se Folkhelseinstituttets publikasjon «Malariaveilederen».

For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser i utlandet henvises det til Folkehelseinstituttet.  


Praktisk informasjon

Valutaen på Haiti er gourdes (HTG). 1 USD = 82,65 HTG (per 13.02.2019), 1 NOK = 9 HTG (per 13.02.2019)

US dollar aksepteres og kan benyttes i de fleste butikker, hoteller og restauranter. Kredittkort kan brukes i større hoteller og i noen forretninger i hovedstaden. Reisesjekker godtas vanligvis ikke. Tilgang på minibanker er begrenset, og det meldes om ran i forbindelse med uttak.

Strømnettet er på 110 V med 2 pin flate kontakter, som i USA. Telefonnettet er dårlig utbygd i noen områder. Landkode for å ringe til Haiti er +509. Normale åpningstider på kontorer i arbeidsuken mandag til fredag er 08:00-16:00, Banker: 09:00-16:30. De store supermarkedene har lengre åpningstid.

Nasjonale helligdager - 1. januar (nyttårsdag / uavhengighetsdag), 2. januar (forfedrenes dag), langfredag og 2. påskedag, 1.mai (arbeidernes dag), 18. mai (flaggets dag), 4. juni (Corpus Christi), 15. august (jomrfu Marias himmelfart), 17. oktober (Jean-Jaques Dessalines dødsdag), 1. november (alle helgens dag), 2. november (alle sjelers dag) 18. november (kampdag), 1.juledag og 2. juledag.

Tidssone - Norge ligger seks timer foran Cuba (GMT -5).

Klimaet på Haiti er tropisk. Regntiden er fra april/mai til juni og fra september til november/desember. De kaldeste månedene er fra desember til februar. Gjennomsnittstemperaturen ligger mellom 24 og 30 grader, og luftfuktigheten er høy. I fjellene er det mindre fuktig og kjøligere.

Reisende oppfordres til alltid å medbringe pass. En kopi av passet er ikke å anse som gyldig legitimasjon.

Engelsk er lite utbredt, og det er en stor fordel å snakke fransk. Befolkningen snakker créole, et språk basert på fransk, men med en annen skrivemåte og iblandet mange ord og noe grammatikk fra andre (afrikanske) språk.

Rundt 80 prosent av befolkningen er katolikker og 16 prosent er protestanter. Rundt halvparten av befolkningen praktiserer voodoo.

Som reisende til Haiti er du underlagt nasjonal lov. Narkotikasmugling straffes med lange fengselsopphold under svært kummerlige forhold. Utlendinger gis ingen særbehandling.