Tema

Kommuner og regioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommunereform

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Byregioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut inntil 91,5 mill. kroner for hele perioden 2015–2017 til fase 2 av utviklingsprogrammet for byregioner. Midlene lyses ut for tre år med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak. Søknadsfrist er 1. mai 2015.

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Inntektssystemet fordeler midler til kommunal og fylkeskommunalsektor og er et viktig virkemiddel for gjennomføring av politikken innenfor sentrale samfunnsområder.

Aktuelt nå

Nett-tv

Pressekonferanse

Nye oppgaver til større kommuner

Statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson legger frem stortingsmeldingen ”Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner”.

Viktig med god og bred forankring av eierskapspolitikken

- Økning i antall kommunale aksjeselskaper krever sterkere bevissthet om eierskap i kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunene bør forankre eierskapspolitikken i brede politiske prosesser, og ha en god støttefunksjon i kommunens administrasjon, viser en ny rapport.

Store muligheter ved offentlig-privat samarbeid i kommunene

Offentlig-privat samarbeid (OPS) kan kombinere det beste fra privat og offentlig sektor, viser en fersk rapport. - OPS kan gi kommunene innovasjon og bedre kvalitet, men det stiller også krav til kommunen som innkjøper, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere aktuelle saker om Kommuner og regioner

Dokumenter

Statsbudsjettet 2015

Her finner du blant annet budsjettdokumenter, endringer i rammetilskudd og inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene.

Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar

Retningslinjene fastset formål for den statlege lokaliseringspolitikken, og vurderings- og prosedyrekrav i samband med lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 ,

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20,