Tema

Kommuner og regioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommunereform

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Byregioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut inntil 91,5 mill. kroner for hele perioden 2015–2017 til fase 2 av utviklingsprogrammet for byregioner. Midlene lyses ut for tre år med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak. Søknadsfrist er 1. mai 2015.

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Inntektssystemet fordeler midler til kommunal og fylkeskommunalsektor og er et viktig virkemiddel for gjennomføring av politikken innenfor sentrale samfunnsområder.

Aktuelt nå

Godt i gang med reformarbeidet i fylkene

-Kommunene er godt i gang med nabopraten. Det er ikke mange månedene siden kommunene fikk invitasjon til å delta i reformen. Jeg er imponert over hvor mange av kommunene som allerede har begynt å ta reformen over i en ny fase, sa en fornøyd statsråd Jan Tore Sanner da han ønsket velkommen til samling for prosessveilederne i kommunereformen i Oslo 10. april.

Samspill mellom by og omland

Menon Business Economics har på oppdrag av KMD gjennomført utredningen. Bakgrunnen for utredningen er at departementet ønsker mer kunnskap om byenes rolle for økonomisk vekst for omlandet. Dette har blant annet sammenheng med gjennomføringen av Utviklingsprogrammet for byregioner.

Nett-tv

Mer makt til kommunene

Regjeringen ønsker å flytte makt og myndighet nærmere innbyggerne. – Vi vil ha bedre velferdstjenester og levende lokalsamfunn, sier statsminister Erna Solberg.

Flere aktuelle saker om Kommuner og regioner

Dokumenter

Statsbudsjettet 2015

Her finner du blant annet budsjettdokumenter, endringer i rammetilskudd og inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene.

Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar

Retningslinjene fastset formål for den statlege lokaliseringspolitikken, og vurderings- og prosedyrekrav i samband med lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 ,

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20,