EØS-komiteens beslutninger i 2021

Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021.

Liste over beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021 (per 26. november).