Påmelding til etikkonferansen 2022:

Tillit gjennom åpenhet og kontroll

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Etikkonferansen 2022 ser på betydningen åpenhet og kontroll har for innbyggernes tillit til kommunene.

Tegning av en hånd som tilbyr penger og annen hånd som takker nei.
Forebygging av korrupsjon i kommunesektoren er et av temaene på konferansen. Foto: Colourbox

En åpen kommune skal legge til rette for varsling og ytringsfrihet og sikre en godt fungerende egenkontroll. Gjennom innledninger og samtaler belyses aktuelle temaer, hvilke utfordringer kommunesektoren står overfor og det praktiske arbeidet i kommunene med å sikre tillit og forebygge korrupsjon.

Målgrupper for konferansen er både folkevalgte, ledere og ansatte i kommunesektoren.

Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Ole Gustav Narud, skal åpne konferansen. Han håper at konferansen kan samle folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner til erfaringsutveksling og inspirasjon til fornyet innsats på etikkfeltet. 

Tid, sted og påmelding

Etikkonferansen holdes i Nationaltheatret Konferansesenter Oslo, 21. september 2022, kl. 10.00 – 15.00. Arrangører er KS og Transparency International Norge (TI) i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet. 

For påmelding og program, se konferansens nettside:
Etikkonferansen 2022: Tillit gjennom åpenhet og kontroll