Statssekretær Petersson deltek på ei markering av Roald Amundsen

Stad: Framveien 9, Torp (utanfor Fredrikstad)

Statssekretær Eivind Vad Petersson held eit innlegg i samband med at det er 150 år sidan Roald Amundsen vart fødd. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02