Statssekretær Petersson held ei innleiing på eit møte i Austlandssamarbeidet

Stad: Oslo rådhus

Statssekretær Eivind Vad Petersson held ei innleiing på representantskapsmøtet i Austlandssamarbeidet. Deltakarar er fylkesordførarane i Innlandet og Vestfold og Telemark, fylkesrådsleiar i Viken og byrådsleiaren i Oslo. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02