Statssekretær Petersson deltek på konferansar i Warszawa

Stad:

Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på Warsaw Security Forum og Warsaw Human Dimension Conference.

Forumet er ein møteplass mellom styresmakter, internasjonale organisasjonar, forskingsmiljø, forsvarsindustrien og generelt interesserte. Forumet fokuserer på nøkkelutfordringar for Nato og for EU og partnerlanda med særleg blikk for Sentral- og Aust-Europa. Konferansen vil drøfte tilstanden til menneskerettane og andre grunnleggande rettar i OSSE-området. Statssekretæren vil og ha bilateralt møte med sin polske kollega statssekretær Marcin Przydacz. Stad: Warszawa, Polen

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02