Statssekretær Petersson deltek på eit møte med tilsette i internasjonale organisasjonar

Stad: UD, Oslo

Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit møte med norske tilsette i internasjonale organisasjonar. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02