Statssekretær Petersson opnar ein workshop om marine ressursar i Antarktis

Stad: Forskningsparken, Oslo

Statssekretær Eivind Vad Petersson opnar ein workshop i Kommisjonen for bevaring av marine levande ressursar i Antarktis (CCAMLR).

Noreg har sidan 2018 leia arbeidet med utvikling av eit kunnskapsgrunnlag for forslag om marint verneområde i den vestlege delen av Weddellhavet, dvs. Haakon VII hav utanfor Dronning Maud Land. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02