Klima- og miljøministeren deltar på overrekkelse av Motorferdellovutvalgets utredning

Adresse: Kongens gate 20, Oslo

Sted: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen deltar på overrekkelse av Motorferdsellovutvalgets utredning.

Motorferdsellovutvalget er et offentlig lovutvalg som ble nedsatt av Kongen i Statsråd 3. september 2021. Utvalget skulle gjennomgå regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette.

Presse, representanter fra virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor og andre interesserte er velkomne til å delta.

Lenke til påmelding til fysisk deltagelse.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Jo Randen, tlf. 911 69 463.