Partssamarbeid på agendaen i EU

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EUs arbeidsministre møttes denne uka til uformelt ministermøte i Bordeaux. Statssekretær Truls Wickholm fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet deltok fra Norge.

Statssekretær Truls Wickholm
Statssekretær Truls Wickholm deltok på uformelt ministermøte i Bordeaux. Foto: Norges delegasjon til EU

Den franske arbeidsministeren Elisabeth Borne og EUs arbeidslivskommisær Nicholas Schmit tok imot kolleger fra hele Europa i Bordeaux den 15. februar. Tema for det uformelle ministermøtet for sysselsetting og sosialsaker (EPSCO) var de store omstillingene Europa står foran - det grønne skiftet og den digitale omstillingen - og hvilken innvirkning disse omstillingene vil få på arbeidsmarkedet. Kompetansepolitikk og partssamarbeid sto sentralt i diskusjonene.

 Høy organisasjonsgrad og et godt partssamarbeid er en forutsetning for å klare de store omstillingene Europa står foran. Det er derfor positivt at verdien av partssamarbeid ble satt så tydelig på agendaen i Bordeaux, sa statssekretær Wickholm. En egen arbeidsgruppe var satt av til dette temaet, ledet av Sveriges arbeidsminister Eva Nordmark.

Wickholm trakk videre frem at det var hyggelig at flere av tiltakene fra Hurdalsplattformen for å styrke samarbeidet med arbeidslivets parter ble møtt med interesse fra de andre deltakerne, og trukket frem i oppsummeringen fra arbeidsgruppen.

I likhet med flere andre skandinaviske land understreket den norske statssekretæren at EU-lovgivning må utformes på en måte som respekterer partenes autonomi og landenes ulikheter.

Pressemeldingen fra det uformelle ministermøtet finnes her.