Utviklingsministeren er på reise i India

Stad: India

Målet med reisa er å sjå investeringar gjennom Norfunds Klimainvesteringsfond, og samarbeid innan sirkulærøkonomi, digitale fellesgode og helse.