Varigheten for EUs digitale koronasertifikater forlenget til 2023

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

28. juni kom Europaparlamentet og Rådet til enighet om å utvide reglene for bruk av det digitale koronasertifikatet i forbindelser med reiser i EU med ett år fra og med 30. juni 2022.

Europakommisjonen la 3. februar 2022 frem forslag om revidert forordning for EUs digitale COVID-sertifikater. I vår har det vært gjennomført flere runder med forhandlinger mellom Rådet og Europaparlamentet. Norge deltok i forhandlingene fordi Norge er medlem av Schengen-samarbeidet om felles yttergrense, og har rett til å delta på møter i Rådet som angår dette samarbeidet.

Formålet med utvidelsen av sertifikatene er å ha god beredskap for å kunne gjenoppta bruken av koronasertifikater, dersom smitteutviklingen utover høsten og vinteren tilsier at det kan bli nødvendig.

De utvidede reglene gjelder kun bruk av sertifikatene for reiseformål. Medlemslandene skal fremdeles kunne fatte vedtak på egenhånd om eventuell nasjonal bruk av sertifikatene, som for eksempel i forbindelse med adgang til restauranter og arrangementer.

EU ble enige om:

  • Inkludering av høykvalitets laboratoriebaserte antigen-tester, blant test-typer som kan gi grunnlag for COVID-sertifikat.
  • Å sikre at vaksinesertifikater inneholder riktig antall doser som er administrert eller gitt i hvilken som helst medlemsstat, og ikke kun medlemsstaten som utsteder sertifikatet.
  • Å legge til rette for at sertifikater kan utstedes til personer som deltar i kliniske utprøvinger for vaksiner mot COVID-19.

Les mer om det formelle vedtaket her.