Ekspedisjonssjef Lisbeth Fransplass

E-post: lisbeth.fransplass@kd.dep.no
Telefon: 22 24 74 61

Integreringsavdelingen.